Shaul and Beste are managing the experimental permaculture project of this spring. Since their arrival to the farm last week, we have had several days of snow, so the work has started with some indoor interventions.

Shaul ve Beste bu bahar gerçekleştirdiğimiz deneysel permakültür projesinin başındalar. Çiftlige geldikleri hafta her yer kar altındaydı, dolayısıyla işlere iç mekanlarda başladık.

Advertisements